Bakgrund

Under en serie möten år 2016 samtalade Robert Spång och Kent Lagerquist om demokrati och samhällsutvecklingen som resulterade i följande slutsatser:

 • Samhällsutvecklingen är snabb och komplex med nationella och internationella frågor som smälter samt, något som ökar kraven på politiker, arbetssätt och den demokratiska processen.
 • Politiken idag är kraftlös där politiker som är mer intresserade av makt och partitaktik än konkreta samhällslösningar
 • Medborgaren är i praktiken demokratisk kortsluten utan insyn och påverkan på politik och samhällsutveckling.
 • Det finn stora förbättringspotentialer i att bättra inom den skattefinansierade verksamheten med att skapa bättre vård och samtidigt göra det för mindre pengar
 • Utvecklingen oroar, en snabb utveckling samtidigt som medborgare tappa demokratin och mer och kommer att skapa frånkopplade och frågan är hur det ser ut valet med tappar kontrollen

Man konstaterade att problemen inte blir lösta med partipolitik, de är inbyggda i system- och strukturhinder. Det krävs en demokratisk förnyelse som vitaliserar politiken, anpassar struktur utifrån dagens situation. Samtidigt så ser de att ingen arbetar löpande med att anpassa med De genomförde en förstudie man ser men också att det finns många metoder och modeller som kan anpassas för demorkatin och erfarenheter i delar. Mycket finns i tankemönster att makt istället för att börja tänka på att oss som uppdragsgivare och pltiker som uppdragtagare. Det går att göra en förändring men ett behov att med demorkatin som ingen abretar med idag, att det saknas en kraft som tar oss ur och många som vill midra.

Med dessa utgångspunkter beslutade Robert Spång och Kent Lagerquist på ett café i mars 2016 för att:

 • starta onDemocracy, en förening för ett nytt kompetensområde för demokrati
 • utarbeta ett koncept med nya angreppssätt
 • genomföra ett pilotprojekt (Medborgarresan) med målet att realisera lösningarna redan riksdagsvalet 2018.

De ställde upp tre grundkriterier för arbetet:

 1. det ska vara avgränsat till strukturfrågor som berör medborgarens förhållande till politiker, överlåt politik till partierna
 2. det ska inte finnas någon politisk vinning utan ska bana väg för nya politiker som vill och kan
 3. lösningarna ska vara konkreta och realiserbara