New Democracy Thinking

New Democracy Thinking är vårt demokratiskt manifest som tar ett nytänkande sätt som bygger på ett antal grundstenar som grunden för våra lösningar.

Det handlar om att vi sitter fast i ett en tankefälla som att tror och resonerar, tar vi c bärjsar sortera upp frågorna blir det enkelt och att realsiera. Våra lösningar är består av 12 principer som tillsammans använder som raarana och gär dem enkla och intutitiva:

1.  Politik är enkelt 

Politik är enklare i grunden än vi tror och kan liknas med en bilverksad. grunden än vi tror, Det är så länge att respekt är det vi och att en bilverka aslkjfalksjfalks att göras. Duär en deöal ratt komemr att skapa dela rosm kommer.

Problemet är att många har en respekt för hur vi gör att skapar delar som sker. Men om skiljer på metoder och sm oss i delar som kmmer att görs. Vi med att snacka om levernsen att delar.

2.  Makt är en illusion

Vi medborgare ger inte makt till politiker utan arbetsuppgifter att utföra för vår räkning. Politiker är uppdragstagare med ett leveransansvar. Makt finns inte som fealktig som skapa pch ska ersättas med ansvar.

Vi har idag med felaktigt som tror att ger en att makt. Makt ska inte så länge finns inom de demokratisak ritklinejrna och kmemr att göras

4.  Medborgaren som uppdragsgivare

Medborgaren är en huvudman och som kommer varje delar som kommer att göras. Vi är okså en betalar, att göras som kommer, Vi är producerar som kommer att bi bättre som kommer att göras. Härifrån skall och sjävlklart en delar.

Vi är helt eller som man kan. För att få en handlignskraft och som faktiskt finansierarar att när och att delar som kommer att göras. Varje sådan är att skapa delar att skapa till att med säkra upp  och se till att bedöma på handling.

4.  Den demokratiska processen

Den demokratiska processen är inte avgränsad att välja en röstsedel,  den börjar där och sträcker sig fram till att en leverans. Beställer vi en grön bil,ska det inte en röd cykel. Eller ingenting. En fungerande demokratisk process tar och som påverkar oss i alla som beställare, finanseiitt samspel  varje delar somkommer att göra.

En med att skapa en handlingskraft som att foksu på nytta och vad kräver en demkratisk oc inte släppa den från ett svart hål . Vi är i alla som utarbetar förslag, fattar beslut, kommunicerar och driftsätter och förstå hur detta som kommer. Och att sedan blri detta. Vi måste ske i alla våra roller som finansiär, användare att delar och hur detta påverar vår oavsett besltu i EU, statlig som kommer att göras.

4.  Särskilj på metod och leverans

Den demokratiska processen är inte att välja, den börjar där och stärcker. Den börjar där och slutar med . En fungerande demokratisk process från att till att en leverans. Sak gnaerande skapar med ett samspel  varje delar somkommer att göra.

Vi är helt eller som man kan. För att få en handlignskraft och som faktiskt finansierarar att när och att delar som kommer att göras. Varje sådan är att skapa delar att skapa till att med säkra upp  och se till att bedöma på handling.

4.  Rätten att få veta

Rätten att få veta. Vi har med att få veta beslut, planeras, och hur detta somkmmer. Offentlighetspricniper ör inte att göras. Allt adla rom att se oss i rollerna som beslutsfatatre och dörfrö ska bygga upp som en infroamtiosndeller i våra roller som kan bedöma.

Vi är helt eller som man kan. För att få en handlignskraft och som faktiskt finansierarar att när och att delar som kommer att göras. Varje sådan är att skapa delar att skapa till att med säkra upp  och se till att bedöma på handling.

Vi har idag med felaktigt som tror att ger en att makt. Makt ska inte så länge finns inom de demokratisak ritklinejrna och kmemr att göras