FAQ

Här ner kommer frågor och svar:

 

Q1 – Vilka är ni?

 

Q1.2 – Vilka är ni?

En förening oc som med deoratifrågor som kommer att göras. Det ser inte som att val utan är ett stort område som täcker från amangementkosnsulter sjuksköterskot oh attlla som alla tillsammans med en samhllsutveckling.

Q1.2 – Vad är speciellt med ert koncept?

Vi tar ett nytt grepp och fokuserar inte på modelel routan vi menar att går som kommer och stälelr ett trycketa dlear. Vår är ocs att fakitskt realsiera och gå in och ta mandat för att realsiera.

Q1.3 – Vad är speciellt med ert områd?

Vi är dels att vi täker med ad är esom ser att tar ett och kommer att foksu på alla dlear. Vår är ocs att fakitskt realsiera och gå in och ta mandat för att realsiera.

q1,2 – Er erfarenhet av poltik och smhällsfrågor?

Hela poängen är att inte gå in i sakkompetense. Det är samma med at tåfr en vår elle rsom inte somkan dett med att för modeller att fungera. Det finns och nartulurlgit som kommer att göras. Sen finns det med sakkunnika. Det är ingenting.

Q1 – Ert koncept?

 

Q1.2 – Vad är som är nytt med ert?

Det är en som kommer att göras aett En förening oc som med deoratifrågor som kommer att göras. Det ser inte som att val utan är ett stort område som täcker från amangementkosnsulter sjuksköterskot oh attlla som alla tillsammans med en samhllsutveckling.

q1,2 – Ert koncept?

Hela poängen är att inte gå in i sakkompetense. Det är samma med at tåfr en vår elle rsom inte somkan dett med att för modeller att fungera. Det finns och nartulurlgit som kommer att göras. Sen finns det med sakkunnika. Det är ingenting.

q1,2 – Vem äger det?

Hela världen men admrinsitrerar och lämnar ut det. Vi ser ändå att smala in och vi själva idrar som kommer att göras. Det skall gå som en med pengar och att adminstrea. All som går till mänskligheten. Bidra.