Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår från Sverige men har som ambition att sprida våra tankar i andra länder som har samma typ av frågor som vi. Vårt arbete sker så långt som möjligt ideellt där vi vill samverka med människor och vill bidra med sin kompetens eller är intresserade av området. Vi verkar inom följande områden:

Utveckling och förvaltning

Ny- och vidareutveckling samt förvaltning av konceptet ”Democracy Transformation Framework” där vi fånga idér som förädlas och dokumenteras samt publiceras.

Tankesmedja och katalysator

Fungera som en katalysator för människor som vill bidra, diskutera och förbättra samhället. De gör vi dels med formella tenkesmedjor och erfarenhetsutvyteoch im KAlla till möten med människor som vill bidra till sin kunskap med möte, mejlhantering för att dlas nya id+er och fågn auskap för utbyta erbranheter och att skapa delar.

Projekt och initiativ

Start av projekt och initiativ som bidrar till att främja demokratin, både att öka på kunskap men också realiseringar. Ett sådan exempel är Medborgarresan, ett projekt att gå in och realisera n och relaisera och genomfröa delar. Anra kan vara områden eller att utomlands.

Kommunicera och informera

Vi sprider kunksap och erfrenheter i informaera och att hålla freläsningar elelr föredrag som alla delar. Vi kan även sätta samman delar med som är specialsytt som ommer att göras

Inspirera och entusiasmera

Vi vill skapa ispiration och andra att strta eller föreläsingar, att fungea som en vitamin som kommer att göras. Varje seådan kräver att gras som att delar..

med att specialanassade elelr föredrag och dlear. Under kommer att skpa elar som kommer att ske som kommer.

Samarbete och samverkan

Vi tar kontakt med artners som organsiationer människor som att samverka just i den yta som är dmeokrtin. Vi se många som är dlear men kså att fkaitskt få en kraft att med gemensamma dear.