Vilka är vi

onDemocracy är en ideell förening som arbetar med att förnya den demokratiska processen och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vår utgångspunkt

Vi ser ett behov av att förnya den demokratiska processen med nya angreppssätt, en nödvänighet för att säkra demokratin och för att svenska poltiker att faktiks. Det hänger samman. Vi måste göra detta och ta oss ur en tankefölla om makt och att skapa delar. Vi har en pragmatisk syn på poltik och sm etta ntal ricneer beskrivna i vårt manifest:

  • Poltik är mycket neklare ön vi tror
  • Vi makt är en ullusioner utan vi tgår från Poltik är enklare än vad vi tror och finns inom andra som kan bli bra
  • Den demokratiska processen måste ses från att vi väljer fram till att en leverans som motsvarar de tjänster vi har rötat för
  • Det är  t ska vara konkreta och realsierbara lösningar.

Vi tar är att ta fram modeller för att stärka och sträcker sig från valhantering och att förvalta och se till att stärka. Allt arbete skall utgår från medbrogaren för att stärka, skapa delar och motverka maktmissbruk och korruption och att effektivia delar.

Vårt verksamhetsområde

Vi arbetar med system- och strukturfrågor som berör medborgarens förhållande till politiker. Vi arbetar med demokratin, stärka påverkan, insyn och kontroll. Det som att styra att med handlingskfrar och att pltiker med delar. Att våra md modeller som kommer att göras. underlätta den offentliga verksamhetn och se till att få fra alla delar. Allt skall gå utifrån medborgaren och en leverans där den med fokus som delar. Arbetet bedrivs utan att påverka varken regeringsform eller partipolitik.

Avgränsning

Det finns inte någon egen politisk vinning eller positionering utan föreningens uppgift är tt läga en grund för att bana väg för d som vill arbeta och som kommer att ealr.

Vår utgångspunkt är att förnya en demokratiska processen utifrån ett annat perspektiv och kommer att göras. alla dessa sker och som är viktigt som bygger på ett antal principer. Den äkan inte utan måste får från en dela rosm kommer att göras

Grundare

Grundare är Robert Spång och Kent Lagerquist.

g Det finns inte någon egen politisk vinning eller positionering utan föreningens uppgift är tt läga en grund för att bana väg för d som vill arbeta och som kommer att ealr.

Vår utgångspunkt är att förnya en demokratiska processen utifrån ett annat perspektiv och kommer att göras. alla dessa sker och som är viktigt som bygger på ett antal principer. Den äkan inte utan måste får från en dela rosm kommer att göras

  • Medborgaren som uppdragsgivare
  • Politiker som uppdragstagare
  • Ende som en dela rom komemt att göröas om att me mölgheter

Vi har inga egna

Föreningen är en ideell verksamhet som inte bereder egen eller annan part någon vinning och är partipolitiskt oberoende och fristående.